صفحه اصلی / پنل اختصاصی سازمانی

پنل اختصاصی سازمانی کلینیک کسب و کار ایرانیان

یکی از اساسی ترین چالش های سازمان ها فرآیند جذب ، ارزیابی ، خود توسعه ای و ترک کارکنان است که در این بین حفظ سوابق ، یکپارچگی ،گزارش گیری و سهولت دسترسی مدیران ارشد سازمان به این گزارش ها و همچنین امکان تعریف فعالیتهای پژوهشی شغلی نیز از دیگر دغدغه های مدیران است . کلینیک کسب و کار ایرانیان جهت برآورده کردن نیازهای مطرح شده مدیران ارشد اقدام به تهیه پنل اختصاصی سازمانی جهت برگزاری تست های اختصاصی ویژه سازمان ها کرده است ، از مزایای منحصر به فرد این پنل :

 • اختصاصی بودن گزارش ها با امکان درج لوگوی سازمان متقاضی
 • محرمانه بودن گزارش ها
 • امکان برگزاری حجم وسیعی از آزمونهای متفاوت موجود در سازمان
 • امکان گزارش گیری اختصاصی و خاص منظور
 • بروز آوری امکانات پنل
 • امکان اضافه شدن تستهای مورد نیاز سازمانها در پنل اختصاصی مربوطه
 • امکان شارژ برخط پنل
 • کاهش هزینه های سازمانی
 • وحدت رویه در سازمان
 • امکان تعریف پروژه های متنوع برای شناسه ها
 • امکان تهیه گزارش ها متنوع مدیریتی و تحلیل های مورد نیاز سازمان
 • سرورها در داخل کشورمی باشند
 • تمامی مبالغ برای سازمانها برحسب نوع و تعداد قابل مذاکره میباشد