جستجو کن ...

search
- 70%

تست اس سی ال ۹۰ بازنگری شده SCL90-R با گزارش ...

۴۰,۰۰۰ تومان۱۲,۰۰۰ تومان
- 70%

پرسشنامه NEO

۳۰,۰۰۰ تومان۹,۰۰۰ تومان
- 70%

تست دیسک

۹۹,۰۰۰ تومان۳۰,۰۰۰ تومان
- 70%

تست مزاج با گزارش کامل

۳۰,۰۰۰ تومان۹,۰۰۰ تومان
- 70%

تست هوش چندگانه گاردنر

۳۰,۰۰۰ تومان۹,۰۰۰ تومان
- 70%

تست سنجش میزان کوچ پذیری CAT

۵۰,۰۰۰ تومان۱۵,۰۰۰ تومان
- 70%

گزارش MBTI

۲۰,۰۰۰ تومان۶,۰۰۰ تومان
- 70%

تست هوش هیجانی EI/EQ با گزارش کامل

۶۰,۰۰۰ تومان۱۸,۰۰۰ تومان
- 70%

گزارش بازخورد Self LPI

۸۰,۰۰۰ تومان۲۴,۰۰۰ تومان
   فیلتر نتایج    مرتب سازی