اولین کارگاه تربیت مدرس دیسک در دانشگاه تهران برگزار شد

اولین کارگاه 24 ساعته تربیت مدرس دیسک به همت کلینیک کسب و کار ایرانیان در دانشگاه تهران برگزار شد و 32 نفر از علاقه مندان این حوزه، آموزش های حرفه ای لازم را فراگرفتند .

این کارگاه در سه روز برگزار شد. مواردی که هر استادی می بایست برای یک ارائه عالی و تحت تاثیر قراردادن مخاطب در کلاس ها آن ها را فرا بگیرد.

در ابتدا به بررسی هر یک از مدل های رفتاری D، I ، S ، C پرداختیم. و هر یک از گروه ها را به خوبی تحلیل کردیم. این که چرا هر یک از گروه ها در شرایط مختلف تصمیم های متفاوتی می گیرند.

بخش مهیج کارگاه! دسته بندی شرکت کنندگان در گروه های مشابه

ذر این قسمت شرکت کنندگان بر اساس مدل های رفتاری 15 گانه در گروه های مشابه دسته بندی شدند و مقرر شد پس از مشورت  ویژگی های رفتاری مشترک خود را با هم به اشتراک بگذارند.

=

پس از نوشتن نظرات، افراد برگه های مربوطه را در معرض دید همگان قرار دادند تا بدین ترتیب سایرین به شناخت پیچیدگی های رفتاری آن ها برسند. و از این طریق چرایی برخی از رفتارها برای دیگران تبیین شد. به عنوان مثال ما برای ارتباط با مدل رفتاری مثل خود احتمالا اطلاعات لازم را در اختیار داریم. اما برای متقاعدسازی مدل رفتاری مقابل خود باید تکنیک هایی را بدانیم تا با مطابقت دادن مدل رفتاری خود با دیگران بتوانیم درآن ها اثربخش باشیم.

در این کارگاه به مواردی مثل: دیسک و ازدواج، دیسک و استخدام، دیسک و مذاکره، دیسک و رهبری، دیسک و فروش و مشتری مداری، دیسک و ارزیابی ریسک، دیسک و تعارضات، دیسک و ارتباطات و مذاکره به عنوان کاربردهای مختلف دیسک پرداخته شد.