تست دیسکمی تواند بعنوان یکی از ورودیهای مدل تصمیم گیری افراد جویای کار و همچنین افرادی که می خواهند انتخاب رشته دانشگاهی کنند باشد و توجه به این موارد می توانند تاثیر مثبتی بر موفقیت افراد بیشتر افراد بگذارد بدون شک افرادی که فاکتورهای علمی و دقیق تری را در فرآیند تصمیم گیری خود دخیل می کنند تصمیماتشان کیفیت بهتری دارد و  زمینه ساز موفقیتهای بیشتری برای فرد می شود.

مشاغل پیشنهادی برای تیپ D :

رشته های تحصیلی و مشاغلی که فاکتورهای فوریت ، تحرک ، انجام چندیدن کار بشکل همزمان ، چالش ، تنوع ، جسارت ، ملموس و واقعی بودن ، سرعت ، پی گیری ، رقابت تند و سریع ، تصمیم گیریهای تند و سریع (البته منطقی ) و کلان نگری می باشد به میزان قابل توجهی به فاکتور D یا تسلط نیازمند است و افرادی که دارای فاکتور مناسبی از D هستند می توانند در مشاغلی مانند :

کارآفرینی

مشاغل فوری (حادثه های فوری ، آمبولانس ، آتش نشان )

مدیر ساخت و ساز

نظامی

مدیر تولید صنعتی

افسر پلیس

مامور آتش نشانی

گزارشگر

مربی ورزش

فوریتهای پزشکی

و…

به شرط دارا بودن سایر شرایط موفق تر عمل می کنند .

مشاغل پیشنهادی برای تیپ I :

رشته های تحصیلی و مشاغلی که فاکتورهای ارتباطات مردمی  ، سرعت ، هیجان ، تنوع ، کلان نگری ، جزئیات کم ، تحرک زیاد ، صحبت کردن زیاد ، ارائه فردی ، تغییر باشد به میزان قابل توجهی به فاکتور I یا اثر گذاری نیازمند است و افرادی که دارای فاکتور مناسبی از I هستند می توانند در مشاغلی مانند :

بازیگری

مددکار اجتماعی

روابط عمومی

مدیر آژانس املاک

گویندگی

فروش و بازاریابی

گزارشگری

بدلکاری

تدریس

مشاوره

خدمت گردشگری و مسافرتی

موسیقی

خبرنگاری

و…

به شرط دارا بودن سایر شرایط موفق تر عمل می کنند .

مشاغل پیشنهادی برای تیپ S :

برخی از مشاغل هستند که نیازمند آرامش ، خوب گوش کردن ، هماهنگی بین اجزاء ، توصیف ، صبوری ، کم ریسک بودن ، تعریف شده بودن کارها و فعالیتها می باشد و ثبات به میزان قابل توجهی به فاکتور S یا ثبات  نیازمند است و افرادی که دارای میران  مناسبی از فاکتور S هستند می توانند در مشاغلی مانند :

پرستاری

مترجم و مفسر

موسیقی

تغذیه

مشاوره

کمک به انسانها

گوینده

طراحی داخلی

روانشانسی

مدیر مسکن

دامپزشکی

آرایش و زیبایی

توزیع کننده امکانات

میهمان داری

مشاغل پیشنهادی برای تیپ C :

برخی از مشاغل هستند که نیازمند دقت  ، خوب گوش کردن ، تحلیل ، چارچوب ، سیستم ، استاندارد ، روال ، کیفیت ، تمرکز ، عمیق بودن ، تحلیل بین گزینه ها ، قضاوت دارد ، جزئیات زیاد و ساختار می باشد ، به میزان قابل توجهی به فاکتور  Cیا وظیفه شناسی نیازمند است و افرادی که دارای میران  مناسبی از فاکتور C هستند می توانند در مشاغلی مانند :

حسابدار

ممیز

آرایشگر

مهندس شیمی

اقامه دعاوی

خلبان هواپیما

شنوایی سنجی

ستاره شناس

هوا و فضا

اتومکانیک

نقشه کش

نرم افزار

ویراستار

آزمون گر

و…

به شرط دارا بودن سایر شرایط موفق تر از دیگران عمل می کنند.

 تست دیسک می تواند یکی از ابزارهای کارآمد در انتخاب شغل و رشته تحصیلی شما باشد و شما را به سمت حرفه ای شدن سوق دهد .