تست دیسک  یکی از ابزارهای تصمیم گیری برای انتخاب شغل و یا انتخاب رشته تحصیلی می باشد و توجه به ویژگی های رفتاری می توانند تاثیر مثبتی بر موفقیت افراد بگذارد بدون شک افرادی که فاکتورهای علمی و دقیق تری را در فرآیند تصمیم گیری خود دخیل می کنند تصمیماتشان کیفیت بهتری داشته و زمینه ساز موفقیت های بیشتری برای آنها می شود.

مشاغل پیشنهادی برای تیپ D :

رشته های تحصیلی و مشاغلی که فاکتورهای فوریت ، تحرک ، انجام چندیدن کار بشکل همزمان ، چالش ، تنوع ، جسارت ، ملموس و واقعی بودن ، سرعت ، پی گیری ، رقابتی بودن ، تصمیم گیریهای جسورانه و سریع (البته منطقی ) و کلان نگری می باشد به میزان قابل توجهی به فاکتور D یا تسلط نیازمند است و افرادی که دارای فاکتور مناسبی از D هستند می توانند در مشاغلی زیر به شرط دارا بودن سایر شرایط موفق تر عمل نمایند :

کارآفرینی

مدیر پروژه یا ساخت و ساز

نظامی و پلیسی

مدیر تولید صنعتی

مامور آتش نشانی

گزارشگر

مربی ورزش

فوریتهای پزشکی

مشاغل پیشنهادی برای تیپ I :

رشته های تحصیلی و مشاغلی که فاکتورهای: ارتباطات مردمی، سرعت، هیجان، تنوع، کلان نگری، جزئیات کم، تحرک زیاد، صحبت کردن زیاد، ارائه فردی،نیاز به تغییر و … را داشته باشد به میزان قابل توجهی به فاکتور I یا اثر گذاری نیازمند است و افرادی که دارای فاکتور مناسبی از I هستند می توانند در مشاغل زیر به شرط دارا بودن سایر شرایط موفق تر عمل کنند :

بازیگری

مددکار اجتماعی

روابط عمومی

مدیر آژانس املاک

گویندگی

فروش و بازاریابی

گزارشگری

بدلکاری

تدریس

مشاوره

گردشگری و مسافرتی

موسیقی

خبرنگاری

مشاغل پیشنهادی برای تیپ S :

برخی از مشاغل هستند که نیازمند آرامش، خوب گوش کردن، هماهنگی بین اجزاء، توصیف کردن، صبوری، کم ریسک بودن، تعریف شده بودن کارها و فعالیتها می باشد و ثبات به میزان قابل توجهی به فاکتور S یا ثبات  نیازمند است و افرادی که دارای میران  مناسبی از فاکتور S هستند می توانند در مشاغل زیر به شرط دارا بودن سایر شرایط موفق تر عمل کنند :

پرستاری

مترجم و مفسر

موسیقی

تغذیه

مشاوره

کمک به انسانها و حیوانات

طراحی داخلی

روانشانسی

دامپزشکی

آرایش و زیبایی

توزیع کننده امکانات

میهمان داری

مشاغل پیشنهادی برای تیپ C :

برخی از مشاغل هستند که نیازمند دقت زیاد، خوب گوش کردن، تحلیل، چارچوب داشتن، سیستمی بودن، استاندارد بالا داشتن، روال کاری داشتن، کیفی بودن، تمرکز نمودن، عمیق بودن و قضاوت نمودن و جزئیات زیاد و ساختارمند بودن می باشد ، به میزان قابل توجهی به فاکتور  یا وظیفه شناسی نیازمند است و افرادی که دارای میران  مناسبی از فاکتور C هستند می توانند در مشاغلی مانند :

حسابداری و فعالیتهای مالی

ممیز و ارزیاب

آرایشگر

مهندس شیمی

وکیل و قاضی

شنوایی سنجی

ستاره شناس

هوا و فضا

اتومکانیک

نقشه کش

نرم افزار

ویراستار

آزمون گر

و…

به شرط دارا بودن سایر شرایط موفق تر از دیگران عمل کنند.

 تست دیسک می تواند یکی از ابزارهای کارآمد در انتخاب شغل و رشته تحصیلی شما باشد و شما را به سمت حرفه ای شدن سوق دهد .