رفتار شناسی و نقش آن در موفقیت مدیران پروژه
براساس مدل جهانی دیسک (DISC)

  • سرفصل‌های آموزشی کارگاه :
  • آشنایی با مدل جهانی دیسک DISC
  • آشنایی با ۱۵ الگوی رفتاری
  • نقش‌ها و وظایف هر یک از تیپ‌های رفتاری
  • چگونگی مذاکره با هر یک از تیپ‌های رفتاری
  • هشت بُعد رهبری در دیسک
  • چگونگی رفع تعارضات بین تیم‌های کاری
  • طراحی تیم‌های مأموریت محور

مدرس کارگاه : دکتر علیرضا تفرشی مطلق
(دکترای تخصصی مدیریت از دانشگاه علامه
مدرس، مشاور، مدرس دانشگاه و صنعت)

هزینه ثبت نام: ۲۵۰ هزار تومان و برای اعضا ۱۹۰ هزار تومان
«ظرفیت کارگاه محدود می باشد»
تاریخ برگزاری: ۲ اسفند ۹۷

آدرس: تهران، خیابان امیرآباد شمالی، پردیس فنی دانشگاه تهران، ساختمان انستیتو مهندسی نفت، طبقه اول

شماره تماس: ۸۸۲۲۹۳۷۰ – ۸۸۲۲۹۴۰۶