جستجو کن ...

راهکارها

کلینیک کسب و کار و استعدادیابی ایرانیان در سال ۱۳۹۳ فعالیت خود را آغاز کرده است و در مدت کوتاهی با تکیه برتیم بین رشته ای دانشی و تحقیقاتی خود بیش از ۵۰۰ کارگاه در سطح کشور را طراحی و برنامه ریزی کرده است و ده ها هزار نفر هم وطنان عزیز از خدمات و محصولات این کلینیک در سطح کشور استفاده کرده اند که جای بسی مباهات دارد . همچنین کلینیک کسب و کار ایرانیان بعنوان یک مجموعه ای که فعالیت های دانش بنیان انجام می دهد از چندین پایان نامه های تحقیقاتی در زمینه مدل رفتاری دیسک حمایت کرده است و خود را متعلق به جامعه تحقیقاتی کشور می داند. این کلینیک در زمینه توسعه محصولات و خدمات بر خط با ماهیت بین رشته ای فعالیت دارد. شعار این مجموعه "دانش خدمت می کند ما آن را ارائه می دهیم".