مدل رفتاری: IC
کد رفتاری: ۳۷۴۵
جمله مورد علاقه من: موفقیت توفیق بندگی خداست.
نام: ابوالفضل
نام خانوادگی: ولی زاده
سال تولد: ۱۳۵۷
آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه تهران بازاریابی MBA
کارشناسی مدیریت تبلیغات تجاری
محورهای فعالیت اصلی: بازاریابی، تبلیغات برند، کار آفرینی، خلاقیت، رفتارشناسی، ارتباطات
موضوعات مورد علاقه جهت تدریس: ارتباطات، رفتارشناسی، بازاریابی برند، مشاوره شغلی و تحصیلی

فایل رزومه پیوست شد.