مدل رفتاری : DI
کد رفتاری : ۶۵۲۴
جمله مورد علاقه من :
نام : الهه
نام خانوادگی : تبریزی‌مهر
سال تولد : ۱۳۵۶
آخرین مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری مشاوره روانشناسی
محورهای فعالیت اصلی : پژوهش ، سخنرانی ، تدریس و مشاوره
موضوعات مورد علاقه جهت تدریس : دیسک DISC ( ارتباطات ، کارتیمی ، خانواده) ، هوش هیجانی ، فرزند پروری ، مهارتهای زندگی

فایل رزومه پیوست شد.