مدل رفتاری : High DI
کد رفتاری : ۷۷۱۱
جمله مورد علاقه من : خودت را بشناس، طاقت بیار، اقدام کن، به رویات برس
نام : حامد
نام خانوادگی : قاسمی
سال تولد : ۱۳۶۲
آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
محورهای فعالیت اصلی : جذب و استخدام
موضوعات مورد علاقه جهت تدریس : جذب و استخدام، بازاریابی و فروش، سخنرانی و فن بیان، مدیریت رهبری، مدیریت تعارض، مذاکره.

فایل رزومه پیوست شد.