مدل رفتاری : IC
کد رفتاری : ۴۶۳۶
جمله مورد علاقه من : “صلح با آگاهی عمومی محقق می‌شود”
نام : سید احمد
نام خانوادگی : رحیمی
سال تولد : ۱۳۵۴
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای مدیریت مراکز درمانی
محورهای فعالیت اصلی : تربیت مربی مددکاری و مشاور خانواده
موضوعات مورد علاقه جهت تدریس : ازدواج و خانواده

فایل رزومه پیوست شد.