مدل رفتاری : High C
کد رفتاری : ۴۲۴۶
جمله مورد علاقه من : انسان طراح شخصیت خویشتن است
نام : صمد
نام خانوادگی : باروج
سال تولد : ۱۳۵۰
آخرین مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری مشاوره
محورهای فعالیت اصلی : مشاوره، پژوهش، سخنرانی و تدریس
موضوعات مورد علاقه جهت تدریس : الگوی رفتارشناسی دیسک، کارتیمی ،مهارتهای زندگی، مدیریت زمان و …

فایل رزومه پیوست شد.