مدل رفتاری : DI
کد رفتاری : ۷۴۲۳
جمله مورد علاقه من : آگاهی ، انتخاب هوشمندانه و مسئولیت پذیری زمینه پیشرفت هر جامعه
نام : علیرضا
نام خانوادگی : تفرشی مطلق
سال تولد : ۱۳۵۶
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی مدیریت از دانشگاه علامه
محورهای فعالیت اصلی : پژوهش ، سخنرانی ، تدریس و مشاوره
موضوعات مورد علاقه جهت تدریس : ارتباطات حرفه ای ، دیسک DISC ( ارتباطات ، کارتیمی ، فروش ، رهبری ، جذب و ارزیابی ) ، هوش هیجانی ، کارتیمی ، رهبری ، جذب و استخدام ، تصمیم گیری ، کوچینگ

فایل رزومه پیوست شد.