مدل رفتاری : DC
کد رفتاری :۷۱۱۷
توضیحات :
نام : فهیمه
نام خانوادگی : برخورداری
سال تولد : ۱۳۶۴
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای روانشناسی
محورهای فعالیت اصلی : سخنرانی و تدریس، پژوهش
سمت : مدیر تحقیق و پژوهش

فایل رزومه پیوست شد.