مدل رفتاری : DC
کد رفتاری : ۷۲۱۵
جمله مورد علاقه من : برای مدیر موفقیت یک سفر است نه یک مقصد
نام : ماندانا
نام خانوادگی : تعلیمی‌گشتی
سال تولد : ۱۳۶۴
آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، تجارت الکترونیک
محورهای فعالیت اصلی : تدریس، سخنرانی، مدیریت
موضوعات مورد علاقه جهت تدریس : استعداد یابی، فروش، رهبری

فایل رزومه پیوست شد.