مدل رفتاری : DC
کد رفتاری : ۶۳۳۶
جمله مورد علاقه من : عشق به یادگیری بالاترین عشق است
نام : محمدصالح
نام خانوادگی : منصورزعیم
سال تولد : ۱۳۶۳
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای مدیریت کسب و کار DBA
محورهای فعالیت اصلی : تدریس، مشاوره، پژوهش
موضوعات مورد علاقه جهت تدریس :
• روش ارائه موثر با استفاده از نرم افزار ها ( تنها مدرس تخصصی این دوره در کشور )
• مدیریت ارتباطات اثر بخش با استفاده از مدل جهانی دیسک
• فروش حضوری و فروش تلفنی با استفاده از مدل جهانی دیسک
• مدیریت زمان و استفاده از فرصت
• مدیریت روابط عمومی و تبلیغات
• ویژگی های مدیر دفاتر حرفه ای
• فروش و تکنیک های بازاریابی شرکت های نرم افزاری
• آموزش نرم افزارهای گرافیکی ویژه مدرسین
• مدیریت هدف و جادوی هدف گذاری
• توانمند سازی افراد در سازمان ها
• موفقیت فردی با تغییر نگرش
• تغییر نگرش با عنوان فرار از زندان

فایل رزومه پیوست شد.