مدل رفتاری : DI
کد رفتاری : ۷۴۲۲
جمله مورد علاقه من : همه با هم در اوج قله افتخار در کلینیک استعدادیابی و کسب و کار ایرانیان
نام : محمد باقر
نام خانوادگی : مرادی
سال تولد : ۱۳۵۱
آخرین مدرک تحصیلی : دانشجوی دکترای مدیریت کارآفرینی – دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
محورهای فعالیت اصلی : پژوهش، سخنرانی، تدریس و مشاوره
سمت :  عضو هیت مدیره کلینیک و مدیر عامل شرکت توسعه یادگیری سینا

فایل رزومه پیوست شد.