مدل رفتاری : High DI
کد رفتاری : ۷۶۱۳
جمله مورد علاقه من : علاقه انسان بدون مرز و بدون محدودیت
نام : محمد
نام خانوادگی : صدری
سال تولد : ۱۳۵۹
آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد بازاریابی
محورهای فعالیت اصلی : رفتارشناسی، آموزش تخصصی تیم‌های فروش، تیم‌سازی در سازمان، جذب منابع انسانی
موضوعات مورد علاقه جهت تدریس : مشاوره، آموزش، تحقیق

فایل رزومه پیوست شد.