مدل رفتاری : IS
کد رفتاری : ۳۵۵۴
جمله مورد علاقه من : برای تغییر دادن باید تغییر کرد
نام : مرتضی
نام خانوادگی : امینی
سال تولد : ۱۳۵۲
آخرین مدرک تحصیلی : مدیریت بازرگانی (استراتژیک) از دانشگاه تهران – پردیس فارابی
محورهای فعالیت اصلی : مدیریت آموزش، تدریس، مشاوره
موضوعات مورد علاقه جهت تدریس : رفتارشناسی با مدل دیسک، مدیریت آموزش، مدیریت منابع انسانی، فروش و بازاریابی، فنون تدریس

فایل رزومه پیوست شد.