مدل رفتاری : High DI
کد رفتاری : ۷۷۲۱
جمله مورد علاقه من : چرخ برهم زنم ار غیر مرادم گردد…زندگی یک‌سفر است پر از هیجان
نام : مریم
نام خانوادگی : حنطوش‌زاده
سال تولد : ۱۳۵۹
آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد EMBA
محورهای فعالیت اصلی : مشاوره منابع انسانی، مصاحبه استخدامی، آموزش مهارت های رفتاری در سازمان
موضوعات مورد علاقه جهت تدریس : انگیزش مدل‌های مختلف رفتاری، مصاحبه استخدامی، مدیریت عملکرد، مهارت‌های رفتاری نظیر: هوش هیجانی، ارتباطات موثر، بازخورد دادن و گرفتن براساس مدل رفتاری، آموزش با بازی، گیم تیاتر جهت آموزش مهارت‌های ارتباطی، آموزش دیسک.

فایل رزومه پیوست شد.