مدل رفتاری : DI
کد رفتاری : ۷۵۱۲
جمله مورد علاقه من : تغییر درست با دانش روز دنیا، علت اصلی موفقیت
نام : مهدی
نام خانوادگی : اسلام‌دوست
سال تولد : ۱۳۶۰
آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس علوم آزمایشگاهی از دانشگاه علوم پزشکی اراک، Master of Business Administration دوره عالی مدیریت کسب و کار از دانشگاه بهشتی
محورهای فعالیت اصلی : تولید کننده پوشاک، تدریس، مشاوره
موضوعات مورد علاقه جهت تدریس : رفتارشناسی با مدل جهانی دیسک DISC، دیسک در دنیای مد و لباس، مهندسی فروش با رویکرد دیسک

فایل رزومه پیوست شد.