جستجو کن ...

" نسخه آزمایشی " جهت خرید آزمون های ITBC و شرکت در آن ، به نسخه قدیمی مراجعه نمایید.

تست نئو

قیمت 30,000 تومان

خرید آزمون

تست نئو چیست؟

تست نئو یکی از تست های قوی شخصیتی است و در سطح بین المللی اعتبار بسیار بالایی دارد این تست پنج عامل یا بُعد اصلی شامل : عصبیت (Neuroticism) ، برون گرایی (Extraversion) ، بازبودن برای تجربه (Openness to experience) ، موافق بودن (Agreeableness) ، مراقب بودن در انجام وظایف : وظیفه شناسی / قانون گرایی (Conscientiousness) در خیلی از تست ها عامل آخر را وجدانی بودن ترجمه کردند که به نظر بار منفی دارد و بحث وجدان بسیار وسیع تر است و استفاده از این کلمه چالش های منفی را برای مخاطبین خود ایجاد می کند.

عصبیت (Neuroticism)

عامل عصبت مواردی همچون : اضطراب ، خصومت ، افسردگی ، خودآگاهی ، تکانشی بودن ، آسیب پذیری در برابر استرس را بررسی می کند .
بعد روان رنجوری در بر گیرنده سنجه هایی از آسیب پذیری یا ناخوش احوالی روان شناختی است از آنجا که بنا بر مطالعات انجام شده هیجان مخرب در سازگاری فرد و محیط تاثیرات زیاد دارد ، در مرد و زنی که نمره های بالایی در این بعد بگیرند ، احتمال بیشتری وجود دارد که دارای باور های غیر منطقی باشند، و قدرت کمتری در کنترل تکانه ها داشته باشند . و می توان متصور بود که درجه انطباق پذیری ضعیف تری نسبت به دیگران و فشار روانی بروز دهند.

برون گرایی (Extraversion)

عامل برون گرایی موارد همچون : گرم بودن در ارتباطات ، دوستانه ، قاطعیت ، فعال ، هیجان طلب ، احساسات مثبت را بررسی می کند.
بعد برون گرایی (Extraversion ) بیانگر میزان برون گرایی افراد است ، افرادیکه در این بعد نمره بالایی کسب می کنند ، اجتماعی تر، قاطع تر، فعالتر ، پر حف ، اهل صحبت و گفتگو با دوستان و اطرافیان هستند. این افراد به حضور در اجتماعات و مهمانی ها علاقه وافری داشته هیجان ، تحرک و پویایی را دوست دارند.

بازبودن برای تجربه (Openness to experience)

در این شاخص فانتزی ها ( هوس انجام کاری ) ، زیبایی شناسی ، احساسات ، اقدام ، ایده پردازی ، ارزش ها بررسی می شود .
بعد باز بودن، (Openness to experience )، افرادی که نمره خوب و بالایی در این بعد کسب می کنند . انسانهایی هستند که نسبت به تجربه های درونی و دنیای پبرامون بسیار کنجکاو بوده و زندگی سرشار از تجربه دارند.
این افراد از نظریه های جدید و ارزشهای غیرمتعارف لذت می برند و در مقایسه با افراد بسته احساسات مثبت و منفی فراوانی را تجربه می کنند. این افراد معمولا افراد خلاقی هستند و تفکر واگرا دارند.

موافق بودن (Agreeableness)

عامل موافق بودن : اعتماد ، ساده (به سادگی قابل فهم بودن) ، دوست داشتنی ، موافق ، تواضع ، انعطاف پذیری بررسی می شود .
توافق (Agreeableness)این بعد بر گرایش های ارتباط بین فردی تاکید دارد. فردی که نمره توافق بالایی دارد موافق نوع دوستی است و با دیگران احساس همدردی بیشتری می کند و مشتاق به کمک به آنان است و اعتقاد دارد که دیگران نیز با او همین رابطه را دارند.

وظیفه شناسی / قانون گرایی / وجدان گرایی (Conscientiousness)

عامل وظیفه شناسی موارد همچون : شایستگی (صلاحیت) ، نظم و ترتیب ، اطاعت پذیری ، تلاش برای دستاورد ، خود نظمی ، مشورت ( مراقب بودن ) را در فرد بررسی می کند .
وجدانی بودن (Conscientiousness ) دو ویژگی عمده توانایی کنترل تکانه ها و تمایلات و به کارگیری طرح و برنامه در رفتار، برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده در این شاخص مورد بررسی قرار می گیرد. افرادیکه دارای نمره بالایی در این بهد هستند دارای هدف ها و خواسته های قوی و از پیش تعیین شده است. این افراد منظم ، دقیق، قابل اعتماد و وقت شناس و چارچوب مدار هستند.

تست نئو برای زمینه های کسب و کار و توسعه فردی تست مناسبی است و زوایای خوبی از یک فرد را بررسی می کند . این تست نیز با پیش فرض سالم بودن افراد طراحی شده است .

برای شرکت در آزمون نئو آماده اید؟     شرکت در آزمون

مطالب مرتبط

وو

امید شجاعی - فوریه 28, 2018 - بدون دیدگاه

مم

امید شجاعی - فوریه 28, 2018 - بدون دیدگاه

ه

تت

امید شجاعی - فوریه 28, 2018 - بدون دیدگاه

کار کردن با افراد، همکاران، دوستان و حتی کارفرمایان و مدیرانی که به صحبتهای ما گوش نمی کنند، یک چالش محسوب می شود. اینکه همکاران شما صحبتهای ...

ا

امید شجاعی - فوریه 28, 2018 - بدون دیدگاه

عنوان شغلی همه دارایی شما نیست اما اهمیت زیادی هم دارد. وقتی موقعیت شغلی جدیدی دریافت می کنید یا در زمینه شغلی مشابهی که برای مدتی کار ...

تا

امید شجاعی - فوریه 28, 2018 - بدون دیدگاه

در این بخش به تشریح تیپ های شخصیتی خروجی تست شخصیت مایر- بریگز MBTI پرداخته می شود. لذا توصیه می شود قبل از مشاهده تحلیل ها در ...


برخی از مشتریان کلینیک کسب و کار ایرانیان

گالری تصاویر تست نئو